تور کوش آداسی | ویژه رفت 3 خرداد

تور کوش آداسی | ویژه رفت 3 خرداد

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,940,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,530,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,880,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,540,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,840,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,920,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,760,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,460,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,480,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
58,360,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,820,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,920,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
50,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,180,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,920,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
50,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,180,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,920,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
54,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,180,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
53,470,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,120,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
58,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,360,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
52,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,630,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,160,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
67,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
55,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,560,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,120,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
60,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
47,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
68,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,250,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
52,240,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
73,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,510,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

خدمات تور کوش آداسی

بلیط رفت و برگشت پرواز قشم ایر به ازمیر

6 شب اقامت در هتل

ترانسفر فرودگاهی

راهنما و بیمه مسافرتی

نرخ کودک زیر 2 سال 995.000 تومان و نرخ کودک 2 تا 6 سال بدون تخت 14.995.000 تومان میباشد.

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql