تور آنتالیا | ویژه رفت 28،27 اسفند | نوروز 1402

تور آنتالیا | ویژه رفت 28،27 اسفند | نوروز 1402

این تور منقضی شده است.

هتل ها

6 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,495,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,595,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,595,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,595,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,895,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,895,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,495,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,795,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,795,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
52,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,495,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,795,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
53,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
58,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
64,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
60,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,695,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
61,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
62,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,295,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
47,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
63,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
47,895,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
47,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
65,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
48,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
65,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
52,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
74,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,895,000 تومان
Luxury Land View
توضیحات : Luxury Land View
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
53,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
72,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,595,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
54,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
77,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,895,000 تومان
Standard Sea Side View
توضیحات : Standard Sea Side View
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
54,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
73,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,895,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
58,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
83,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
65,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
91,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
40,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
73,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
101,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
40,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
80,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
118,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
48,495,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
91,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
129,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
54,395,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

****

نرخ کودک بدون تخت 17.995.000 تومان و کودک زیر 2 سال 1.995.000 تومان میباشد.

****

بلیط رفت و برگشت پرواز فری برد به آنتالیا - 6 شب اقامت در هتل - ترانسفر فرودگاهی - راهنما و بیمه مسافرتی

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql