تور مسقط | ویژه نوروز 1403

تور مسقط | ویژه نوروز 1403

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,360,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,780,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,780,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,610,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,750,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,610,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,610,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,610,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,610,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,750,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,610,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,050,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,430,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,120,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,120,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,120,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,710,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,260,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,750,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,260,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,540,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,120,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,680,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,810,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,920,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,610,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,750,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,130,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,020,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,370,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,160,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,710,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,340,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,270,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
57,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,580,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
64,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
70,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
52,170,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
86,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات


خدمات:

ایرباس ۳۲۰ قشم ایر - هتل با خدمات صبحانه - لیدر فارسی زبان - ترانسفر فرودگاهی بیمه

نرخ کودک ۲-۶ سال 18/500/000 تومان و کودک زیر ۲ سال 1/200/000 تومان می باشد.
نرخ نفر سوم در اتاق با کانتر چک شود.
اتباع ایرانی برای مدت ۱۴ روز اقامت در عمان نیاز به ویزا ندارند.
مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.
به دلیل نوسانات شدید ارزی پرداخت 70٪ در زمان ثبت نام الزامی میباشد در صورت پرداخت کمتر هنگام تسویه مابه تفاوت ارزی دریافت می شود.

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql