تور پوکت | ویژه بهار 1402

تور پوکت | ویژه بهار 1402

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,660,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
42,230,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
37,090,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,470,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
50,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
37,090,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,410,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
43,230,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
37,670,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
52,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
42,860,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
37,830,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
53,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
43,550,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
38,150,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
54,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
43,550,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
38,250,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
55,910,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
43,230,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
38,570,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
47,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
58,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
44,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
38,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
48,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
59,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
44,880,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
39,310,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
50,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
64,070,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
46,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
40,210,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
51,830,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
66,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
47,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
40,640,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
51,830,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
66,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
40,640,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
54,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
72,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
50,550,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
41,860,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
56,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
75,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
52,240,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
42,600,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
59,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
81,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
54,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
43,760,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
59,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
81,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
54,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
42,600,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
59,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
81,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
54,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
43,760,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
60,360,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
83,360,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
55,580,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
44,080,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
62,220,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
87,070,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
57,230,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
44,820,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
63,330,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
89,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
45,250,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
70,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
104,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
64,910,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
48,220,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

خدمات تور: پرواز ماهان- اقامت هتل با صبحانه- بیمه نامه –ترانسفر فرودگاهی - راهنمای فارسی زبان –ویزای تایلند

مدارک لازم:پاسپورت با اعتبار 7 ماه ، کپی شناسنامه ،کپی کارت ملی ، پرینت حساب با مانده 50/000/000 تومانی ،عکس 6X4

پرواز و هتل بصورت چارتر و غیر قابل استرداد مي باشد .

پرداخت 70 %کل هزينه تور در زمان رزرواسیون ضروري مي باشد. .

پکیج طبق نرخ پایه پروازی میباشد, نرخ پرواز تاریخ مورد نظر چک شود.

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql