تور آنتالیا | ویژه رفت 25 فروردین | بهار 1402

تور آنتالیا | ویژه رفت 25 فروردین | بهار 1402

این تور منقضی شده است.

هتل ها

6 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,395,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,595,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,795,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,395,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,795,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,895,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,295,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
49,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
55,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,795,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
57,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,395,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
59,195,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,595,000 تومان
توضیحات :
رزرو
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,078,850 تومان 42,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
60,455,850 تومان 58,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,804,850 تومان 26,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
64,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,595,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
65,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,395,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
62,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,595,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
47,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
69,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,395,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
48,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
84,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
52,524,850 تومان 50,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
97,844,850 تومان 94,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,924,850 تومان 30,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
51,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
76,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,295,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
53,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
77,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,395,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
64,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
87,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
73,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
102,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
41,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
77,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
125,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
44,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
78,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
132,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
44,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
119,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
174,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
56,595,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
119,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
174,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
65,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

****

نرخ کودک بدون تخت 12.995.000 تومان و کودک زیر 2 سال 1.095.000 تومان میباشد.

****

بلیط رفت و برگشت پرواز ماوی گوک به آنتالیا - 6 شب اقامت در هتل - ترانسفر فرودگاهی - راهنما و بیمه مسافرتی

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql