تور ایروان | ویژه تابستان 1402

تور ایروان | ویژه تابستان 1402

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,370,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,910,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,740,000 تومان
توضیحات :
رزرو
4 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,070,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,160,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,070,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,270,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,810,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,420,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,960,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,910,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,510,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,530,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,870,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,420,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,210,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,370,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,210,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,250,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,700,000 تومان
Eco Room
توضیحات : Eco Room
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,120,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,420,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,610,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,160,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,180,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,020,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,860,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,340,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,070,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,570,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,560,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,910,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,560,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,560,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,980,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,840,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,270,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,250,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,270,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,840,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات


خدمات

قیمت کودک زیر ۲ سال 700/000 تومان نت می باشد.
بلیط رفت و برگشت قشم ایر استقبال و ترانسفر فرودگاهی اقامت در هتل بیمه مسافرتی ، سیم کارت

توضیحات:
۱ - صدور بیمه برای افراد بالای ۶۰ سال اجباری و مبلغ آن جداگانه مازاد بر مبلغ تور اخذ خواهد شد. ۲ - پرداخت 70% مبلغ تور در زمان ثبت نام الزامی میباشد.
۳ - پرواز و هتل چارتر و غیر قابل استرداد می باشد.
۴ - در برخی از هتلها قابلیت رزرو فقط یک کودک میباشد ، لطفا با کانتر فروش چک شود.
۵ - مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین از بابت هرنوع ممنوعیت خروجی از کشور بر عهده مسافر و آژانس ثبت نام کننده میباشد در غیر اینصورت مسئول هزینههای متعلقه خواهد شد. -۶- هنگام بازگشت به ایران همراه داشتن کارت واکسن یا تست منفی PCR الزامی می باشد

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql