تور استانبول | ویژه خرداد 1402

تور استانبول | ویژه خرداد 1402

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,660,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,360,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,660,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,280,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,660,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,660,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,470,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,760,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,820,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,060,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,470,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,470,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,630,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,470,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,360,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,630,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,680,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,660,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,010,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,470,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,930,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,870,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,870,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,630,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,630,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,920,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,470,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,960,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,260,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,260,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,390,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
59,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,390,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات


پرواز رفت و برگشت قشم ایر

خدمات : اقامت هتل با صبحانه ، گشت شهری ، ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی پوشش کرونا ، لیدر فارسی زبان

نرخ کودک بدون تخت 19.040.000 تومان می باشد .

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql