تور کیش | ویژه بهار 1402

تور کیش | ویژه بهار 1402

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,250,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,550,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,590,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,150,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,390,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,390,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,650,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,790,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,150,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,850,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,950,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,150,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,750,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,250,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,990,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

تور 3 شب و 4 روز کیش با پرواز زاگرس

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql