تور مشهد | ویژه خرداد 1402

تور مشهد | ویژه خرداد 1402

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,600,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,400,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,400,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,600,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,800,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,850,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,150,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,250,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,600,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,800,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

دارای هتل 2 ستاره و 3 ستاره و 4 ستاره

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql