تور آنتالیا | ویژه رفت 26 فروردین | بهار 1402

تور آنتالیا | ویژه رفت 26 فروردین | بهار 1402

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,165,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,035,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,507,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,731,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,172,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,953,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,950,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,637,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,452,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,224,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,871,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,087,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,321,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,615,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,497,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,427,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,045,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,040,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,819,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,662,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,097,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,819,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,662,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,097,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,529,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
50,569,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,781,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,871,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,917,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,897,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
52,849,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,328,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,739,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
53,976,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,965,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,923,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
54,639,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,738,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,685,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
61,034,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,243,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,685,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
61,034,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,243,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,105,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
66,848,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,611,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,286,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
68,873,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,438,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,588,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
69,404,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,594,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,315,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
70,255,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,795,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
52,997,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
81,964,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,168,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
53,235,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
79,569,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,663,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
55,049,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
85,453,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,989,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
61,547,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
96,499,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,588,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
66,335,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
104,639,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,503,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
73,175,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
116,267,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,239,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
74,885,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
119,174,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,923,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
110,111,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
179,058,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
51,031,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

پرواز رفت و برگشت با ایرلاین ،تیلویند ترانسفر فرودگاهی راهنمای فارسی ،زبان اقامت در هتل بیمه مسافرتی نرخ کودک بدون تخت 12/۹۹۰/۰۰۰ تومان است و کودک زیر ۲ سال 1.990.000 تومان و بدون کمیسیون است. مسئولیت کنترل گذرنامه بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور و اعتبار آن با آژانس ثبت نام کننده است.

بار مجاز مسافر ۲۰ کیلوگرم می باشد همراه داشتن کارت واکسن الزامی است.

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql