تور آنتالیا | ویژه رفت 31 فروردین و  1 اردیبهشت | بهار 1402

تور آنتالیا | ویژه رفت 31 فروردین و 1 اردیبهشت | بهار 1402

این تور منقضی شده است.

هتل ها

6 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,795,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,595,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
49,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
58,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,595,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
62,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,795,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
66,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,795,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
51,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
68,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,595,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
55,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
74,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,595,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
55,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
74,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,595,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
59,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
80,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,595,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
59,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
80,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,595,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
60,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
82,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
62,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
98,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
39,695,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
62,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
85,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
39,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
63,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
90,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
40,595,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
68,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
106,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
42,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
71,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
98,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
44,595,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
73,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
101,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
45,795,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
78,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
108,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
47,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
87,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
137,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
52,595,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
91,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
143,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
54,595,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
97,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
161,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
57,395,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
137,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
198,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
77,895,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
137,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
197,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
77,895,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

****

نرخ کودک بدون تخت 15.995.000 تومان و کودک زیر 2 سال 1.095.000 تومان میباشد.

****

بلیط رفت و برگشت پرواز ماوی گوک به آنتالیا - 6 شب اقامت در هتل - ترانسفر فرودگاهی - راهنما و بیمه مسافرتی

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql