تور آنتالیا | ویژه 31 فروردین 1 و 2 اردیبهشت | نوروز 1402

تور آنتالیا | ویژه 31 فروردین 1 و 2 اردیبهشت | نوروز 1402

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
46,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
49,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
49,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
54,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
64,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
57,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
59,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
47,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
66,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
48,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
68,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
50,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
72,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
52,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
73,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
52,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
73,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,590,000 تومان
Sea View
توضیحات : Sea View
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
52,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
73,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,590,000 تومان
DLX Sea
توضیحات : DLX Sea
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
52,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
74,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
55,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
79,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,690,000 تومان
DLX
توضیحات : DLX
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
55,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
79,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
57,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
82,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
59,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
86,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
61,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
89,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
89,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
133,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
39,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
90,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
135,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
40,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
117,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
178,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
49,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

تور لحظه آخری آنتالیا از تھران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه بھار+ بھترین ھتل ھای 5 ستاره  + پرواز پگاسوس  + ترانسفر
فرودگاھی، بیمه مسافر


***کودک بالای 6 سال در ھتل ھای رویال وینگز و کودک بالای 10 سال در ھتل کنکورد بزرگسال محسوب میشود.
***ھمراه داشتن تست منفی pcr با اعتبار 48 ساعت یا کارت واکسن(2 دوز کامل) واکسینه انجام شده و 14 روز از دوز دوم گذشته
باشد،الزامی می باشد.
*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در ھر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.
*** استفاده از راھنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت ھرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عھده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، ھزینه بیمه به عھده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 1.990.000 تومان می باشد

نرخ کودک بدون تخت 17.990.000 تومان میباشد

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql