تور آنتالیا | ویژه رفت 19 فروردین | بهار 1402

تور آنتالیا | ویژه رفت 19 فروردین | بهار 1402

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,940,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,360,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,650,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,650,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,360,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,640,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,640,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,260,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,340,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,480,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,480,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,760,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,330,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,460,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

5 شب و 6 روز اقامت در هتل های 5 ستاره

25 کیلو بار + 10 کیلو بار کابین

رفت 04:00 برگشت 22:00

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql