تور ایروان | ویژه بهار 1402

تور ایروان | ویژه بهار 1402

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,520,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,080,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,160,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,700,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,980,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,030,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,520,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,030,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,940,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,030,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,520,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,210,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,700,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,520,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,500,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,020,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,140,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,020,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,700,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,370,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,860,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,820,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,960,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,500,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,520,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,360,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,500,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,530,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,580,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,710,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,600,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,860,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,300,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,400,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,210,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,140,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,210,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,400,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات


01 خرداد 7.000.000 تومان افزایش

08،15 خرداد 3.000.000 تومان افزایش

22 خرداد 1.000.000 تومان افزایش

29 خرداد طبق پکیج

خدمات
قیمت کودک ۲ تا ٦ سال بدون تخت 14/000/000 تومان می باشد.
قیمت کودک زیر ۲ سال 700/000 تومان نت می باشد.
بلیط رفت و برگشت قشم ایر استقبال و ترانسفر فرودگاهی اقامت در هتل بیمه مسافرتی ، سیم کارت

توضیحات:
۱ - صدور بیمه برای افراد بالای ۶۰ سال اجباری و مبلغ آن جداگانه مازاد بر مبلغ تور اخذ خواهد شد. ۲ - پرداخت 70% مبلغ تور در زمان ثبت نام الزامی میباشد.
۳ - پرواز و هتل چارتر و غیر قابل استرداد می باشد.
۴ - در برخی از هتلها قابلیت رزرو فقط یک کودک میباشد ، لطفا با کانتر فروش چک شود.
۵ - مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین از بابت هرنوع ممنوعیت خروجی از کشور بر عهده مسافر و آژانس ثبت نام کننده میباشد در غیر اینصورت مسئول هزینههای متعلقه خواهد شد. -۶- هنگام بازگشت به ایران همراه داشتن کارت واکسن یا تست منفی PCR الزامی می باشد

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql