تور ایروان | ویژه زمستان 1402

تور ایروان | ویژه زمستان 1402

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,910,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,070,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,910,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,810,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,910,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,810,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,780,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,910,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,310,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,460,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,180,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,910,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,120,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,780,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,120,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,780,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,160,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,260,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,810,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,260,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,160,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,660,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,260,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
73,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,750,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات


خدمات
قیمت کودک ۲ تا ٦ سال بدون تخت 9,300,000 تومان می باشد.
قیمت کودک زیر ۲ سال 1/590/000 تومان نت می باشد.
بلیط رفت و برگشت ایران ایرتور استقبال و ترانسفر فرودگاهی اقامت در هتل بیمه مسافرتی ، سیم کارت

توضیحات:
۱ - صدور بیمه برای افراد بالای ۶۰ سال اجباری و مبلغ آن جداگانه مازاد بر مبلغ تور اخذ خواهد شد. ۲ - پرداخت 70% مبلغ تور در زمان ثبت نام الزامی میباشد.
۳ - پرواز و هتل چارتر و غیر قابل استرداد می باشد.
۴ - در برخی از هتلها قابلیت رزرو فقط یک کودک میباشد ، لطفا با کانتر فروش چک شود.
۵ - مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین از بابت هرنوع ممنوعیت خروجی از کشور بر عهده مسافر و آژانس ثبت نام کننده میباشد در غیر اینصورت مسئول هزینههای متعلقه خواهد شد.

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql