تور ایروان | ویژه 24 فروردین |  بهار 1402

تور ایروان | ویژه 24 فروردین | بهار 1402

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,240,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,080,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,520,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,230,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,160,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,310,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,940,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,520,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,120,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,520,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,210,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,520,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,570,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,140,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,020,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,020,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,500,000 تومان
Eco Room
توضیحات : Eco Room
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,470,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,500,000 تومان
STD
توضیحات : STD
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,460,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,860,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,760,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,960,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,910,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,520,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,360,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,580,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,430,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,360,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,140,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,570,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات


خدمات
قیمت کودک ۲ تا ٦ سال بدون تخت 11/0۰۰/۰۰۰ تومان می باشد.
قیمت کودک زیر ۲ سال 70۰/۰۰۰ تومان نت می باشد.
بلیط رفت و برگشت قشم ایر استقبال و ترانسفر فرودگاهی اقامت در هتل بیمه مسافرتی ، سیم کارت

توضیحات:
۱ - صدور بیمه برای افراد بالای ۶۰ سال اجباری و مبلغ آن جداگانه مازاد بر مبلغ تور اخذ خواهد شد. ۲ - پرداخت 70% مبلغ تور در زمان ثبت نام الزامی میباشد.
۳ - پرواز و هتل چارتر و غیر قابل استرداد می باشد.
۴ - در برخی از هتلها قابلیت رزرو فقط یک کودک میباشد ، لطفا با کانتر فروش چک شود.
۵ - مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین از بابت هرنوع ممنوعیت خروجی از کشور بر عهده مسافر و آژانس ثبت نام کننده میباشد در غیر اینصورت مسئول هزینههای متعلقه خواهد شد. -۶- هنگام بازگشت به ایران همراه داشتن کارت واکسن یا تست منفی PCR الزامی می باشد

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql