تور آنتالیا | ویژه رفت  14 و 15 اردیبهشت

تور آنتالیا | ویژه رفت 14 و 15 اردیبهشت

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
6 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,095,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,095,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,395,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,095,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,195,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,395,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
50,195,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,195,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
47,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
68,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,895,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
48,195,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
65,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,295,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
67,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,095,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
51,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
70,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,795,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
57,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
79,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
59,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
86,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,795,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
61,195,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
84,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,595,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
65,195,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
90,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
39,495,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
65,195,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
90,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
39,495,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
66,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
92,750,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
40,295,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
67,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
110,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
40,695,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
73,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
103,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
43,895,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
77,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
109,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
45,895,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
100,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
144,095,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
57,295,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
128,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
197,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
71,495,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
140,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
203,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
77,395,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
147,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
254,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
80,895,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
158,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
275,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
86,495,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

****

نرخ کودک بدون تخت 12.995.000 تومان و کودک زیر 2 سال 1.095.000 تومان میباشد.

****

بلیط رفت و برگشت پرواز ماوی گوک به آنتالیا - 6 شب اقامت در هتل - ترانسفر فرودگاهی - راهنما و بیمه مسافرتی

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql