تور آنتالیا | ویژه رفت 2 اردیبهشت

تور آنتالیا | ویژه رفت 2 اردیبهشت

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,668,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,002,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,239,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,888,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,876,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,327,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,888,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,876,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,327,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,932,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,745,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,324,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,017,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,302,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,412,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
46,566,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,137,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,676,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
57,215,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,642,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,372,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
58,398,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,921,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,674,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
58,583,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,324,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,220,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
60,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,560,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,896,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
65,089,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,730,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,440,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
68,364,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,648,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,180,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
72,322,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,344,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
52,356,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
78,421,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,014,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
52,530,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
78,421,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,810,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
52,654,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
79,299,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,622,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
57,576,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
87,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,102,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
57,576,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
87,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,102,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
59,316,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
90,253,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,798,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
65,580,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
100,902,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,304,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
66,276,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
102,085,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,582,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
69,060,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
106,818,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,696,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
76,956,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
121,291,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,954,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
86,460,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
136,398,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
43,656,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
87,504,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
138,173,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
44,074,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
116,736,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
187,867,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
55,766,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

پرواز رفت و برگشت با ایرلاین ،تیلویند ترانسفر فرودگاهی راهنمای فارسی ،زبان اقامت در هتل بیمه مسافرتی نرخ کودک بدون تخت 15/۹۹۰/۰۰۰ تومان است و کودک زیر ۲ سال 990.000 تومان و بدون کمیسیون است. مسئولیت کنترل گذرنامه بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور و اعتبار آن با آژانس ثبت نام کننده است.

بار مجاز مسافر ۲۰ کیلوگرم می باشد همراه داشتن کارت واکسن الزامی است.

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql