تور پوکت | پرواز مستقیم | ویژه بهار 1402

تور پوکت | پرواز مستقیم | ویژه بهار 1402

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,770,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
46,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
46,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
39,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
49,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
39,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
41,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
52,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
41,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
54,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
41,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
55,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
42,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
59,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
42,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
59,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
42,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
60,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
42,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
65,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
44,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
52,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
72,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
47,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
37,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
53,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
74,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
48,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
37,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
57,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
82,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
52,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
38,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

تور 7 شب پوکت با پرواز مستقیم ماهان

خدمات تور: پرواز ماهان- اقامت هتل با صبحانه- بیمه نامه –ترانسفر فرودگاهی - راهنمای فارسی زبان –ویزای تایلند

مدارک لازم:

پاسپورت با اعتبار 7 ماه ، کپی شناسنامه ،کپی کارت ملی ، پرینت حساب با مانده 50/000/000 تومانی ،عکس 6X4

پرواز و هتل بصورت چارتر و غیر قابل استرداد مي باشد .

پرداخت 70 %کل هزينه تور در زمان رزرواسیون ضروري مي باشد. .

پکیج طبق نرخ پایه پروازی میباشد, نرخ پرواز تاریخ مورد نظر چک شود.

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql