تور شیراز | ویژه رفت 15 اردیبهشت

تور شیراز | ویژه رفت 15 اردیبهشت

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,950,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,160,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,180,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,750,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,920,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,870,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,380,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

تور شیراز با اقامت 2 شب و 3 روز با پرواز ایران ایرتور

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql