تور شیراز | ویژه رفت 15 اردیبهشت

تور شیراز | ویژه رفت 15 اردیبهشت

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,680,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,250,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,260,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,380,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,050,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,540,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,550,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

تور شیراز با اقامت 4 شب و 5 روز با پرواز ایران ایرتور

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql