تور آنتالیا | ویژه رفت 7 و 8 اردیبهشت

تور آنتالیا | ویژه رفت 7 و 8 اردیبهشت

این تور منقضی شده است.

هتل ها

6 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,595,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,395,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
61,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
64,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,695,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
47,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
67,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,895,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
67,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,895,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
57,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
82,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,595,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
62,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
86,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
62,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
86,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
62,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
98,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
62,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
101,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
39,495,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
63,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
87,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
39,895,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
67,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
93,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
41,595,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
71,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
104,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
43,895,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
74,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
104,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
45,395,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
111,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
160,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
63,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
116,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
178,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
66,595,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
139,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
238,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
77,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
149,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
257,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
82,595,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

****

نرخ کودک بدون تخت 15.995.000 تومان و کودک زیر 2 سال 1.095.000 تومان میباشد.

****

بلیط رفت و برگشت پرواز ماوی گوک به آنتالیا - 6 شب اقامت در هتل - ترانسفر فرودگاهی - راهنما و بیمه مسافرتی

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql