تور استانبول | ویژه رفت 15 خرداد 1402

تور استانبول | ویژه رفت 15 خرداد 1402

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,070,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,910,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,350,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,580,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,610,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,020,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,580,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,610,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,965,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,955,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,245,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,505,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,410,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,755,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,965,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,140,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,010,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,470,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,590,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,635,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,365,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,635,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,365,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,315,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,925,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,060,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,820,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,525,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,440,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,615,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,685,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,120,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,770,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,485,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,025,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,530,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,835,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,325,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,915,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,865,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,920,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,010,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,475,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,165,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,195,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,845,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,175,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,370,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,830,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,755,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,165,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,270,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,870,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,195,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,045,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,470,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,710,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,945,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,710,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,470,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,710,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,780,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,445,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,355,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,345,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
60,235,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,280,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,960,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
58,375,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,210,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
60,235,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,280,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
73,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,860,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

خدمات: پرواز ماهان، اقامت هتل با خدمات صبحانه، گشت شهری، ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی پوشش کرونا، لیدر فارسی زبان

خدمات توریستی رایگان

پرداخت 70% مبلغ تور قبل از ثبت نام الزامی می باشد

لطفا کاهش و افزایش تاریخ و ساعت پرواز ها با کانتر مربوطه چک شودمسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql