تور استانبول | ویژه رفت 24 تیر 1402

تور استانبول | ویژه رفت 24 تیر 1402

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,930,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,530,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,930,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,930,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,375,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,355,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,930,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,540,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,760,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,695,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,910,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,425,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,080,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,370,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,345,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,695,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,565,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,460,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,565,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,540,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,135,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,875,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,845,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,365,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,695,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,460,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,810,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,225,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,820,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,665,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,935,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,110,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,930,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,095,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,820,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,180,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,280,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,815,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,225,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,655,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,910,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,520,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,805,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,210,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,820,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,345,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,760,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,695,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,660,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,675,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,660,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,660,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,820,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,660,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,820,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,085,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,775,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,530,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,085,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,210,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,085,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,775,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,820,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
50,165,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,845,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
53,585,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,485,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
58,885,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,845,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,410,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
73,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,845,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

خدمات: پرواز ماهان، اقامت هتل با خدمات صبحانه، گشت شهری، ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی پوشش کرونا، لیدر فارسی زبان

خدمات توریستی رایگان

پرداخت 70% مبلغ تور قبل از ثبت نام الزامی می باشد

لطفا کاهش و افزایش تاریخ و ساعت پرواز ها با کانتر مربوطه چک شودمسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql