تور استانبول | ویژه رفت 21 تیر 1402

تور استانبول | ویژه رفت 21 تیر 1402

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,880,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,555,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,880,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,830,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,335,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,880,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,960,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,880,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,085,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,845,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,865,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,155,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,375,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,135,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,615,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,155,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,635,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,945,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,430,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,635,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,945,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,455,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,410,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,275,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,155,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,655,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,985,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,430,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,015,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,030,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,440,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,555,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,180,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,880,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,155,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,030,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,265,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,465,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,355,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,510,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,635,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,755,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,530,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,005,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,030,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,905,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,155,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,430,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,455,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,430,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,315,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,430,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,030,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,430,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,030,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
49,955,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,880,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,315,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
49,955,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,030,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,965,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
75,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,740,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
47,815,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
71,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,740,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
52,235,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
90,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,740,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
64,345,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
114,365,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,740,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

خدمات: پرواز ماهان، اقامت هتل با خدمات صبحانه، گشت شهری، ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی پوشش کرونا، لیدر فارسی زبان

خدمات توریستی رایگان

پرداخت 70% مبلغ تور قبل از ثبت نام الزامی می باشد

لطفا کاهش و افزایش تاریخ و ساعت پرواز ها با کانتر مربوطه چک شودمسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql