تور استانبول | ویژه رفت 21 تیر 1402

تور استانبول | ویژه رفت 21 تیر 1402

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,470,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,680,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,955,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,470,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,375,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,060,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,210,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,015,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,470,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,365,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,470,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,515,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,625,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,130,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,435,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,775,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,355,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,575,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,745,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,530,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,575,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,745,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,885,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,360,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,340,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,275,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,195,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,530,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,235,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,250,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,945,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,830,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,710,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,010,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,470,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,250,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,970,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,170,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,240,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,070,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,425,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,920,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,435,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,650,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,220,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
52,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,250,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
55,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,960,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
55,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
55,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,250,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
55,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,250,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,785,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
57,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,670,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,785,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
52,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,785,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
57,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,250,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
51,175,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
87,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
54,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
94,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
59,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
105,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
74,430,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
134,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

خدمات: پرواز ماهان، اقامت هتل با خدمات صبحانه، گشت شهری، ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی پوشش کرونا، لیدر فارسی زبان

خدمات توریستی رایگان

پرداخت 70% مبلغ تور قبل از ثبت نام الزامی می باشد

لطفا کاهش و افزایش تاریخ و ساعت پرواز ها با کانتر مربوطه چک شودمسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql