تور آنتالیا | ویژه رفت  21 و 22 اردیبهشت

تور آنتالیا | ویژه رفت 21 و 22 اردیبهشت

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
6 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,595,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,295,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,595,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,495,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,695,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
69,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
50,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
68,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
52,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
74,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,395,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
58,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
88,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
39,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
61,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
99,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
39,795,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
62,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
87,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
39,595,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
62,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
92,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
39,895,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
63,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
91,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
40,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
67,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
110,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
42,395,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
75,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
105,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
45,795,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
75,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
105,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
45,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
76,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
108,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
46,495,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
86,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
122,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
51,395,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
94,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
134,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
55,395,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
127,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
195,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
71,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
131,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
224,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
73,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
163,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
282,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
89,595,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

****

نرخ کودک بدون تخت 14.995.000 تومان و کودک زیر 2 سال 1.095.000 تومان میباشد.

****

بلیط رفت و برگشت پرواز ماوی گوک به آنتالیا - 6 شب اقامت در هتل - ترانسفر فرودگاهی - راهنما و بیمه مسافرتی

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql