تور استانبول | ویژه خرداد 1402

تور استانبول | ویژه خرداد 1402

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,780,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,780,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,180,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,050,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,130,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,860,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,530,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,130,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,260,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,400,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,130,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,610,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,400,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,150,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,670,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,130,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,820,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,670,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,810,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,130,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,200,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,580,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
49,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,400,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
52,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,130,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,610,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
55,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,780,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,770,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
56,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,780,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
65,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,870,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
55,430,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
88,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,330,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
58,330,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
91,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,330,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات


پرواز رفت و برگشت قشم ایر

خدمات : اقامت هتل با صبحانه ، گشت شهری ، ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی پوشش کرونا ، لیدر فارسی زبان

نرخ کودک بدون تخت 22.080.000 تومان می باشد .

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql