تور قبرس شمالی | ویژه 11 خرداد (تعطیلات)

تور قبرس شمالی | ویژه 11 خرداد (تعطیلات)

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
58,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
65,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
6 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
52,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
69,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
53,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
70,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
55,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
74,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
58,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
80,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
70,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
98,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
44,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
77,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
106,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
45,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
78,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
115,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
47,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
79,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
111,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
47,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
110,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
160,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
62,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات


از تهران
پرواز ترکیش
۷ روز اقامت در هتل های تاپ
ترانسفر فرودگاهی
بیمه مسافرتی (برای افراد بالا ٦٠ سال جدا محاسبه میگردد)
راهنمای فارسی زبان
ارائه کارت واکسن الزامی است

کودک بدون تخت 25/990/000

نوزاد 2/590/000

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql