تور قبرس شمالی | ویژه 11 خرداد (تعطیلات)

تور قبرس شمالی | ویژه 11 خرداد (تعطیلات)

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
58,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
65,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
6 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
52,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
69,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
53,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
70,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
55,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
74,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
58,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
80,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
70,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
98,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
44,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
77,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
106,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
45,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
78,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
115,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
47,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
79,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
111,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
47,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
110,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
160,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
62,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات


از تهران
پرواز ترکیش
۷ روز اقامت در هتل های تاپ
ترانسفر فرودگاهی
بیمه مسافرتی (برای افراد بالا ٦٠ سال جدا محاسبه میگردد)
راهنمای فارسی زبان
ارائه کارت واکسن الزامی است

کودک بدون تخت 25/990/000

نوزاد 2/590/000

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql