تور باکو | ویژه پاییز 1402

تور باکو | ویژه پاییز 1402

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,795,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,895,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,195,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,495,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,195,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,295,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,395,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,495,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,395,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,495,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,195,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,395,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,595,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,695,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,695,000 تومان
توضیحات :
رزرو
7 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,095,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,795,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,195,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,395,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,495,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,195,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,195,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,895,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,195,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,195,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,195,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,395,000 تومان
توضیحات :
رزرو
7 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,595,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,895,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
69,195,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,795,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,195,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
53,295,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
59,495,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
58,295,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
60,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
50,195,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
72,895,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
54,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
80,595,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
56,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
83,695,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
61,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
93,695,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

****

نرخ کودک زیر 2 سال 2.995.000 تومان و کودک 2 تا 6 سال 19.500.000 تومان میباشد.

****

بلیط رفت فرودگاهی پرواز ایران ایر، برگشت با اتوبوس VIP, بیمه مسافرتی با پوشش کرونا، یک گشت شهری با ناهار، راهنمای فارسی زبان

ویزای فرودگاه 30 دلار توسط مسافر در فرودگاه پرداخت می گردد (اخذ ویزای الکترونیک عادی 40 دلار و فوری 65 دلار امکان پذیر می باشد)

اراِئه کارت واکسن انگلیسی زبان دو دوز

پرداخت 70% مبلغ تور هنگام درخواست الزامی می باشد و در صورت افزایش نرخ ارز و عدم تسویه مابه التفاوت دریافت می گردد

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql