تور آنتالیا | ویژه رفت  18 و 19 خرداد

تور آنتالیا | ویژه رفت 18 و 19 خرداد

این تور منقضی شده است.

هتل ها

6 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,695,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,595,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,795,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,595,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
69,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,595,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
57,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,495,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
59,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
81,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,595,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
61,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
84,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,795,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
72,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
101,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
44,495,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
72,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
101,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
44,495,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
74,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
118,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
45,295,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
77,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
114,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
46,395,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
82,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
116,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
49,495,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
87,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
145,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
51,795,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
96,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
168,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
55,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
96,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
137,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
56,295,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
97,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
138,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
56,695,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
99,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
166,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
57,495,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
110,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
158,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
62,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
123,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
177,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
69,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
149,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
243,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
82,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
186,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
332,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
101,395,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
218,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
381,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
116,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

****

نرخ کودک بدون تخت 15.995.000 تومان و کودک زیر 2 سال 1.095.000 تومان میباشد.

****

بلیط رفت و برگشت پرواز ماوی گوک به آنتالیا - 6 شب اقامت در هتل - ترانسفر فرودگاهی - راهنما و بیمه مسافرتی

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql