تور بدروم | ویژه رفت 24 خرداد

تور بدروم | ویژه رفت 24 خرداد

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,260,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,340,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,910,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,970,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,280,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,960,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,810,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,740,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,410,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
49,760,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,110,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
52,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
53,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,730,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
46,750,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,460,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,440,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
55,070,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,570,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
55,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,030,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
78,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,350,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
53,120,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
72,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,920,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
58,260,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
102,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
117,020,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
168,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
39,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

6 شب و 7 روز اقامت هتل-بلیط رفت و برگشت-ترانسفر فرودگاهی-راهنمای فارسی زبان-بیمه مسافرتی

پاسپورت با 7 ماه اعتبار

نرخ کودک بدون تخت 14/500/000 تومان

نرخ نوزاد 990/000 تومان

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql