تور بدروم | ویژه 10 خرداد

تور بدروم | ویژه 10 خرداد

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,970,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,030,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,940,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,150,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,220,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,430,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,650,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,120,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,760,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
50,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
53,470,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,590,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,010,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
54,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,190,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
55,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,290,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
56,910,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,520,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
50,120,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
65,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,960,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
54,470,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
89,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,860,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
56,440,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
75,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,540,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
59,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
100,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,380,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
68,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
92,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,520,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

6 شب و 7 روز اقامت هتل-بلیط رفت و برگشت-ترانسفر فرودگاهی-راهنمای فارسی زبان-بیمه مسافرتی

پاسپورت با 7 ماه اعتبار

نرخ کودک بدون تخت 19/300/000 تومان

نرخ نوزاد 990/000 تومان

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql