تور تبریز | ویژه بهار و تابستان 1402

تور تبریز | ویژه بهار و تابستان 1402

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,200,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,480,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,700,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,450,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,000,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,100,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

2 شب و 3 روز با پرواز آتا

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql