تور کرمان | ویژه پاییز 1402

تور کرمان | ویژه پاییز 1402

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,540,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,560,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,740,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,750,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,350,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,450,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,720,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

2 شب و 3 روز با پرواز ماهان

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql