تور آنتالیا | ویژه رفت  25 و 26 خرداد و 1 و 2 تیر

تور آنتالیا | ویژه رفت 25 و 26 خرداد و 1 و 2 تیر

هتل ها

6 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,995,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,495,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,595,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,995,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
50,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
67,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,495,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
52,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
87,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,595,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
68,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
94,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
43,795,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
73,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
101,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
45,995,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
75,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
104,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
46,995,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
76,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
121,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
47,895,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
83,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
123,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
50,995,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
90,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
148,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
54,595,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
90,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
126,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
54,495,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
96,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
135,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
57,495,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
99,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
173,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
59,995,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
99,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
140,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
59,395,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
101,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
164,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
59,995,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
103,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
173,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
60,995,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
104,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
147,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
61,595,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
131,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
188,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
74,995,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
155,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
251,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
86,995,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
207,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
358,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
112,795,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
228,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
396,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
123,495,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

****

نرخ کودک بدون تخت 18.995.000 تومان و کودک زیر 2 سال 1.095.000 تومان میباشد.

****

بلیط رفت و برگشت پرواز ماوی گوک به آنتالیا - 6 شب اقامت در هتل - ترانسفر فرودگاهی - راهنما و بیمه مسافرتی

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql