تور آنتالیا | ویژه رفت 15 و 16 تیر

تور آنتالیا | ویژه رفت 15 و 16 تیر

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,195,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
71,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,395,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,195,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
62,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,795,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
66,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
79,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
47,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
76,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,795,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
50,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
68,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,895,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
50,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
68,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,895,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
52,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
93,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
55,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
97,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,695,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
58,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
86,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,395,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
62,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
92,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,195,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
62,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
113,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,495,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
64,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
90,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
39,195,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
69,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
111,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
41,695,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
72,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
131,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
42,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
74,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
120,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
43,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
76,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
108,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
45,195,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
79,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
118,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
46,295,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
81,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
116,195,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
47,595,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
84,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
141,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
48,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
85,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
157,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
49,395,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
85,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
129,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
51,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
86,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
153,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
50,395,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
96,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
138,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
55,295,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
102,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
174,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
58,495,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
107,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
154,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
60,595,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
111,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
160,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
62,695,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
126,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
185,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
69,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
128,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
186,195,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
70,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
141,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
270,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
77,395,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
158,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
275,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
87,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
168,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
277,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
90,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
202,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
356,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
108,195,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

****

نرخ کودک بدون تخت 14.995.000 تومان و کودک زیر 2 سال 1.095.000 تومان میباشد.

****

بلیط رفت و برگشت پرواز ماوی گوک به آنتالیا - 6 شب اقامت در هتل - ترانسفر فرودگاهی - راهنما و بیمه مسافرتی

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql