تور مشهد | ویژه خرداد 1402

تور مشهد | ویژه خرداد 1402

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,000,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,500,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,800,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,700,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,300,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,300,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,400,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,700,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,980,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,200,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,800,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,300,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

دارای هتل 2 ستاره و 3 ستاره و 4 ستاره

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql