تور مشهد | ویژه خرداد 1402

تور مشهد | ویژه خرداد 1402

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,200,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,400,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,550,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,300,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,550,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,650,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,400,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,650,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,400,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,100,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

دارای هتل 2 ستاره و 3 ستاره و 4 ستاره

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql