تور آنتالیا | ویژه رفت  8 و 9 تیر

تور آنتالیا | ویژه رفت 8 و 9 تیر

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
46,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,195,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
48,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
73,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,695,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
50,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
66,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,395,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
51,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
84,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
52,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
86,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,395,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
53,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
71,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
53,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
71,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
60,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
100,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
39,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
60,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
102,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
39,595,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
62,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
88,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,795,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
65,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
89,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
41,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
66,195,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
95,195,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
42,395,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
67,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
118,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
43,495,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
68,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
94,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
43,795,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
75,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
117,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
46,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
76,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
135,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
47,695,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
78,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
123,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
48,395,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
78,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
114,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
48,395,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
79,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
110,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
48,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
90,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
127,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
54,695,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
91,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
158,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
55,395,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
91,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
150,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
55,395,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
94,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
132,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
56,395,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
98,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
139,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
68,795,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
102,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
144,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
60,595,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
107,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
180,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
63,395,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
121,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
174,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
70,395,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
135,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
253,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
78,695,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
172,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
280,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
95,595,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
188,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
324,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
103,295,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
207,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
358,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
113,095,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

****

نرخ کودک بدون تخت 20.995.000 تومان و کودک زیر 2 سال 1.095.000 تومان میباشد.

****

بلیط رفت و برگشت پرواز ماوی گوک به آنتالیا - 6 شب اقامت در هتل - ترانسفر فرودگاهی - راهنما و بیمه مسافرتی

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql