تور ازمیر | ویژه رفت تابستان 1402

تور ازمیر | ویژه رفت تابستان 1402

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,210,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,110,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,670,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,210,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,110,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,260,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,260,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,260,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,050,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,050,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,210,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,760,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,150,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,350,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,670,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,770,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,760,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
46,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,240,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,010,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,020,000 تومان
Superior Room
توضیحات : Superior Room
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,660,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,260,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
49,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,580,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
59,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,210,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
55,910,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,110,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
68,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,060,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
65,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,260,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,120,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
67,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
50,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
74,710,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

بلیط رفت و برگشت پرواز قشم ایر به ازمیر- 6 شب اقامت در هتل - ترانسفر فرودگاهی - بیمه مسافرتی

نرخ کودک زیر 2 سال 1/200/000 تومان و نرخ کودک 2 تا 6 سال بدون تخت 15/600/000 تومان است

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql