تور قبرس شمالی | ویژه رفت 12 و 19 مرداد

تور قبرس شمالی | ویژه رفت 12 و 19 مرداد

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
54,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
51,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
66,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
51,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
66,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
52,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
70,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
39,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
6 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
53,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
71,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
55,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
73,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
40,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
Garden
توضیحات : Garden
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
57,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
76,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
41,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
59,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
78,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
42,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
63,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
83,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
39,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
VILLA
توضیحات : VILLA
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
64,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
84,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
45,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
66,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
86,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
40,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
67,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
89,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
46,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
DLX SEAVIEW
توضیحات : DLX SEAVIEW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
70,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
96,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
47,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
VILLA
توضیحات : VILLA
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
72,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
100,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
48,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
VILLA
توضیحات : VILLA
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
75,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
103,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
49,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
MAIN
توضیحات : MAIN
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
75,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
89,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
43,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
79,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
113,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
52,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
80,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
118,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
52,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
DELUXE GARDEN
توضیحات : DELUXE GARDEN
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
81,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
110,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
51,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
84,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
115,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
53,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
SEAVIEW
توضیحات : SEAVIEW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
85,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
128,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
55,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
DELUXE SEAVIEW
توضیحات : DELUXE SEAVIEW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
86,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
120,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
55,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
110,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
154,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
57,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
117,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
173,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
71,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات


از تهران
پرواز ترکیش
۷ روز اقامت در هتل های تاپ
ترانسفر فرودگاهی
بیمه مسافرتی (برای افراد بالا ٦٠ سال جدا محاسبه میگردد)
راهنمای فارسی زبان
ارائه کارت واکسن الزامی است

کودک بدون تخت 25/990/000

نوزاد 2/595/000

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql