تور مالزی | کوالالامپور | ویژه زمستان 1402

تور مالزی | کوالالامپور | ویژه زمستان 1402

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,120,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,410,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,770,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,810,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,560,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,430,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,870,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,870,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,255,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,830,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,830,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,080,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
40,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
55,370,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
44,660,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
56,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
42,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
63,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
44,280,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,310,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
64,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
50,150,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
71,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
48,230,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
52,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
76,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
43,845,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
55,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
82,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
47,170,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

بلیط رفت و برگشت

اقامت در هتل

ترانسفر فرودگاهی

بیمه با پوشش کرونا (زیر 60 سال)

بار مجاز مسافر 30 کیلو میباشد

نرخ کودک زیر 2 سال 9.900.000 تومتان و کودک بدون تخت 33.990.000 تومان می باشد

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql