تور مالزی | کوالالامپور | ویژه رفت 26 و 29 و 31 خرداد

تور مالزی | کوالالامپور | ویژه رفت 26 و 29 و 31 خرداد

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,775,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,630,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,760,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
46,035,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,760,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,735,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,240,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,925,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,465,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
49,435,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,465,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,865,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,740,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,665,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
54,525,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
40,665,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
60,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
47,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
68,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
47,795,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,225,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
70,965,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
49,225,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,440,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
71,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
49,440,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,545,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
71,610,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
49,545,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
56,575,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
85,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
56,575,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
56,575,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
85,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
56,575,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

بلیط رفت و برگشت

اقامت در هتل

ترانسفر فرودگاهی

بیمه با پوشش کرونا (زیر 60 سال)

بار مجاز مسافر 30 کیلو میباشد

نرخ کودک زیر 2 سال 9.990.000 تومتان و کودک بدون تخت 34.990.000 تومان می باشد

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql