تور استانبول | ویژه رفت 21 تیر 1402

تور استانبول | ویژه رفت 21 تیر 1402

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,385,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,130,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,150,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,555,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,355,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,760,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,760,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,575,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,010,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,965,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,985,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,580,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,210,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,010,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,030,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,210,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,010,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,210,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,470,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,030,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,510,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,230,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,150,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,210,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,470,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,510,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,455,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,170,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,270,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,050,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,110,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,510,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,210,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,010,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,650,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,735,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,510,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,510,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,735,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,510,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,460,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
61,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,875,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
66,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,875,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,270,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
73,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,875,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
52,960,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
92,975,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,875,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

خدمات: پرواز ماهان، اقامت هتل با خدمات صبحانه، گشت شهری، ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی پوشش کرونا، لیدر فارسی زبان

خدمات توریستی رایگان

پرداخت 70% مبلغ تور قبل از ثبت نام الزامی می باشد

لطفا کاهش و افزایش تاریخ و ساعت پرواز ها با کانتر مربوطه چک شودمسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql