تور کیش | ویژه تابستان 1402

تور کیش | ویژه تابستان 1402

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,080,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,750,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,130,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,370,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,650,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,950,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,180,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

تور 5 شب و 6 روز کیش با پرواز کیش ایر

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql