تور مالزی | کوالالامپور | ویژه رفت 29 تیر

تور مالزی | کوالالامپور | ویژه رفت 29 تیر

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
52,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,060,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
53,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
47,130,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
55,155,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
47,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
55,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
47,630,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
47,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
56,155,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
59,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
49,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
50,270,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
61,435,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
50,270,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
51,270,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
62,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
51,330,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
62,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
52,335,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
65,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
52,335,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
52,335,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
64,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
52,335,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
56,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
73,975,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
56,540,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
58,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
76,055,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
58,550,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
58,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
78,110,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
61,810,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
84,515,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
61,810,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
62,815,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
86,525,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
62,815,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
72,285,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
105,470,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
72,285,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
73,135,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
107,165,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
73,135,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

بلیط رفت و برگشت

اقامت در هتل

ترانسفر فرودگاهی

بیمه با پوشش کرونا (زیر 60 سال)

بار مجاز مسافر 30 کیلو میباشد

نرخ کودک زیر 2 سال 9.990.000 تومتان و کودک بدون تخت 38.990.000 تومان می باشد

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql