تور بدروم | ویژه رفت 30 شهریور

تور بدروم | ویژه رفت 30 شهریور

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,210,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,170,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,280,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,270,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,260,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,560,000 تومان
توضیحات :
رزرو
6 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,710,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,570,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,110,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,910,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,940,000 تومان
توضیحات :
رزرو
6 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,220,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,160,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
46,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,460,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,180,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
58,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,750,000 تومان
Club Room
توضیحات : Club Room
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
59,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,880,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,170,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
60,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,830,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
61,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,000,000 تومان
Main Room
توضیحات : Main Room
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,820,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
53,210,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,150,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,810,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
65,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,130,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
68,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
69,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
6 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,280,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
60,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,670,000 تومان
توضیحات :
رزرو
6 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
58,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,690,000 تومان
VILLAGE
توضیحات : VILLAGE
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
47,110,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
59,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
48,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
61,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,940,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
48,430,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
61,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
51,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
66,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,440,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
51,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
66,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,440,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
51,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
66,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,480,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
53,380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
69,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,730,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
54,370,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
86,710,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,880,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
55,360,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
72,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,030,000 تومان
SEAVIEW
توضیحات : SEAVIEW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
57,010,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
91,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,280,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
57,340,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
92,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,330,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
70,870,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
105,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,360,000 تومان
STUDIO GARDEN VIEW
توضیحات : STUDIO GARDEN VIEW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
72,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
107,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,550,000 تومان
STUDIO SEAVIEW
توضیحات : STUDIO SEAVIEW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
72,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
98,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,650,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
85,060,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
135,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,480,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
90,670,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
124,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,330,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

6 شب و 7 روز اقامت هتل-بلیط رفت و برگشت-ترانسفر فرودگاهی-راهنمای فارسی زبان-بیمه مسافرتی

پاسپورت با 7 ماه اعتبار

نرخ کودک بدون تخت 17/990/000 تومان

نرخ نوزاد 1/990/000 تومان

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql