تور کوش آداسی | ویژه رفت 21 مهر

تور کوش آداسی | ویژه رفت 21 مهر

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,530,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,250,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,280,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,340,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,770,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,760,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,740,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,130,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,340,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,830,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
46,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,530,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,030,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,010,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,560,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,530,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,430,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,830,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
46,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,130,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,030,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
64,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,430,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
62,160,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
85,710,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,770,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
10,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

خدمات تور کوش آداسی

بلیط رفت و برگشت پرواز ایران ایرتور به ازمیر

6 شب اقامت در هتل

ترانسفر فرودگاهی

راهنما و بیمه مسافرتی

نرخ کودک زیر 2 سال 995.000 تومان و نرخ کودک 2 تا 6 سال بدون تخت 10.990.000 تومان میباشد.

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql