تور مشهد | ویژه رفت 15 تیر

تور مشهد | ویژه رفت 15 تیر

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,120,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,550,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,980,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,550,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,950,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,950,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,750,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

دارای هتل 2 ستاره و 3 ستاره و 4 ستاره

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql